baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

27-28 maja 2014 roku w Rzeszowie odbędzie się V Forum Innowacji.

Forum Innowacji w Rzeszowie jest corocznym wydarzeniem o uznanej renomie w kraju i za granicą. Każda edycja jest poświęcona innowacjom w innym sektorze gospodarki. Ubiegłoroczne Forum zgromadziło ponad 600 gości, wśród nich ministrów, posłów, władze samorządowe, prezesów i dyrektorów wiodących spółek, przedsiębiorców, ekspertów branżowych, naukowców i dziennikarzy.
Tegoroczna edycja Forum poświęcona będzie wyłącznie innowacjom w turystyce. Gościem konferencji będzie m.in. Zoltan Somogyi – Dyrektor Wykonawczy Światowej Organizacji Turystyki, który wystąpi 27 maja. Gościem specjalnym Forum w dniu 28 maja będzie podróżnik, polarnik i fotograf Marek Kamiński.
Forum rozpocznie sesja plenarna zatytułowana „Źródła i bariery innowacyjności w turystyce", następnie dyskusja będzie odbywała się w równoległych panelach dyskusyjnych i obejmie szerokie spektrum tematów, m.in. innowacje w administracji publicznej, innowacje w hotelarstwie, turystyce uzdrowiskowej, zielone innowacje, znaczenie sektorów kreatywnych dla turystyki, turystykę biznesową i kongresową, wykorzystanie nowych technologii w turystyce.
28 maja 2014 r. z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się ponadto I Forum Turystyczne Państw Karpackich, W FTPK wezmą udział przedstawiciele administracji, instytucji, organizacji, środowisk naukowych i przedsiębiorcy sektora turystyki krajów karpackich. Celem FTPK jest stworzenie wspólnej platformy współpracy i wymiany informacji dla sektora turystyki w oparciu o zapisy Konwencji Karpackiej dotyczące zrównoważonej turystyki i Protokołu o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. W ramach inicjatywy będzie prowadzona wymiana doświadczeń pomiędzy krajami karpackimi w sferach produktu i marketingu, a także podejmowane ustalenia dotyczące realizacji wspólnych projektów karpackich.
Imprezą towarzyszącą Forum będzie Miasteczko Innowacji, które zaoferuje możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami innowacji w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych produktów turystycznych polskich regionów. Miasteczko będzie otwarte dla zwiedzających w dniach 27-28 maja 2014 r.

Program: Program V Forum Innowacji - Turystyka
Informacje, program i rejestracja: www.forum-innowacji.eu