baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Fundusze 2014-2020: Możliwości dla NGO-sów w programach unijnych (cz. 2)

W uproszczeniu można powiedzieć, że Unia Europejska zainwestuje w okresie tych siedmiu lat prawie 1 bln euro – przede wszystkim w działania na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Kontynuujemy przegląd programów unijnych, w ramach których organizacje pozarządowe będą mogły aplikować o środki na realizację projektów.

W pierwszej części przeglądu opisane zostały programy dotyczące: kultury (Kreatywna Europa), szeroko rozumianej edukacji, szkoleń, młodzieży oraz sportu (Erasmus +), obywatelstwa i dziedzictwa europejskiego (Europa dla Obywateli) oraz ochrony środowiska (LIFE). Jak pokazują wyniki badania „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2012” (Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2013) sport, edukacja i kultura to dziedziny, w których aktywność podejmuje najwięcej polskich NGO-sów (odpowiednio: 55%, 42% i 33%). W ochronę środowiska angażuje się co dziesiąta organizacja.

W tej części omawiamy kolejne programy, które mogą zainteresować polskie NGO-sy. Tym razem są to programy dotyczące: rynku pracy, praw obywatelskich i równości, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia.

Przeczytaj cały artykuł

Autor artykułu: M. Wasilewska
Żródło: NGO.PL