baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Zaproszenie na warsztatowe Seminarium IBE dot. Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce

Założeniem tego systemu jest nowoczesne podejście do kwalifikacji zawodowych kadr na rynku turystycznym, zapewniające wysoką jakość usług, umożliwiające ujednolicenie kwalifikacji w skali kraju, a także zapewniające porównywalność z kwalifikacjami w innych państwach Europy.

Wszelkie działania podejmowane w ramach prac nad systemem wymagają jednak ścisłej współpracy z branżą turystyczną. Przedstawiciele organizacji branżowych oraz przedsiębiorców najlepiej identyfikują potrzeby aktualnego rynku pracy oraz klientów w stosunku do zatrudnianych przez siebie usługodawców ...

Wiecej na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.